Profil Pengajar dan Staff

No Nama Pendidikan Amanah/Mengajar
1 Cecep Rahmat, Lc Ponpes Al Irsyad Tengaran, S1 Aqidah Al Azhar Mesir Aqidah
2  Jupri, Lc Ponpes Al Irsyad Tengaran, S1 Syariah LIPIA Tadribul Lughoh, Siroh, Kepala Sekolah
3 Kharisma AinurRafiq Ponpes Al IrsyadTengaran Hadist
4 Budi Santoso, SPd S1 PGSD Universitas Terbuka Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Penjaskes
5 Dr. Muhammad Yasir, MA  PTIQ  Manhaji, Tajwid
6 Dede Saifulloh, Lc  LIPIA Akhlak, Fiqih, Aqidah, Faraidh dan Nahwu
7
8 Rusianto, Lc  LIPIA Tadrib Lughowy Tauhid Matan Tajwid
9 Acep Saepurrahman  MA Persis Sukabumi Tadrib Lughowy Fiqih Siroh
10 Sulton Hasanudin, Lc  LIPIA Tahfizh
11 Fitri  Beladiri
12 Erik Bekam
13 Adam Mumtaz Musyrif
14  Adam Malik Musyrif
15  Kikih Prayitno  D3 Bendahara
15 Ahmad Safi'i Musyrif